top of page

REALTOR FORVALTNING AS

Realtor Forvaltig AS forestår drift og forvalting av bolig- og næringseiendom i Østlandsområde fra sine to avdelinger i Asker og i Vestfold.

Vi er eid av Realtor AS, et eiendomsinvesteringsselskap som også er partner med Prokuria AS, et autorisert regnskaps- og forretningsførerselskap.

Gjennom gode samarbeidsavtaler med håndtverkere, vaktmester, renhold etc kan vi tilby en fullstendig forretningsførsel, forvalting og drift av bolig- og næringseiendom.

Hos oss kan huseier få en "one stop shop" for drift, forvaltning, forretningsførsel og regnskap.

NÆRINGSEIENDOM

Realtor Forvaltning AS kan bistå i hele prosessen fra annonsering, avholde visning, ordne med kontrakt og depositum og nøkkeloverlevering.

Under leieforholdet kan leietaker benytte vakttelefon om det skulle oppstå hendelser som vannlekasjer eller andre skader. Vi har tilgang på vaktmester, håndtverkere etc. Vårt søsterselskap, regnskapsbyrået Prokuria, kan stå for forretningsførsel, fakturering og innkreving av husleie.

Vi vedlikeholder all FDV dokkumementasjon og bistår i pålagt brann og hms arbeid.

Ved utflytting bistår vi gjerne med kontroll, utvask  og reparasjoner. 

LANGTIDSUTLEIE - BOLIG

Realtor Forvaltning AS kan bistå i hele prosessen fra annonsering, avholde visning, ordne med kontrakt og depositum og nøkkeloverlevering.

Under leieforholdet kan leietaker benytte vakttelefon om det skulle oppstå hendelser som vannlekasjer eller andre skader. Vi har tilgang på vaktmester, håndtverkere etc. Vårt søsterselskap, regnskapsbyrået Prokuria, kan stå for fakturering og innkreving av husleie.

Ved utflytting bistår vi gjerne med kontroll, utvask  og reparasjoner. 

KORTTIDSUTLEIE/AIRBNB

Håndtering av kundehenvendelser, utvask, nøkkeloverlevering og etterkontroll kan være en utfordring om utleier ikke har tilhold i nærheten til utleieeiendommen. 

Realtor Forvalting AS utfører dette for utleiere i tillegg til vaktmesteroppdrag, markedsføring av eiendom og generell kontroll ov overvåkning av eiendommen om den står tom.

Spesielt for fritidseiendom kan det være nyttig om noen ser til eiendommen om den står tom i lengre perioder. 

VÅRE PARTNERE

prokuria New.png
bottom of page