DRIFT OG FORVALTNING AV NÆRINGSEIENDOM

Utleie, vedlikehold, FDV doukumentasjon, vaktmester, myndinghetskontakt, brannsikkerhet, vakttelefon, rapportering, og mislighetsoppføling.

DRIFT OG FORVALTING   AV BOLIGEIENDOM

Realtor Forvaltning kan stå for annonsering, visning og kundekontroll samt være en lokal kontaktperson som håndterer vaktmester, håndtverker og leietakerhenvendelser.

DRIFT OG FORVALTNING AV KORTTIDSLEIE/AIRBNB

Realtor kan stå for kundemøter og nøkkeloverlevering, utvask og etterkontroll samt være en lokal kontaktperson mot vaktmester, sikkerhet, håndtverker etc.

REALTOR FORVALTING AS - AVD VESTFOLD OG TELEMARK

TORGET 6 A (4. etg), 

3181 HORTEN

REALTOR FORVALTING AS

NESBRUVEIEN 75

1394 NESBRU

Prokuria aut regnskaps.png

regnskap og forretningsførsel